Instagramより。
本日、井上博明Pによるアニメトークショーです! #otakubar #talkshow

本日、井上博明Pによるアニメトークショーです! #otakubar #talkshow

Be Sociable, Share!
必須

必須